Üretim

Et Üretimi
Erpiliç entegre üretim tesisleri 150 bin m2 kapalı alanda, günlük 330 bin piliç kesim kapasitesine sahiptir.

Avrupa Birliği standartlarında Avrupa Birliğine ihracat yapabilecek tesis ön izin sertifikasına sahiptir. Ayrıca ISO 9001-2000, ISO 22000-2005, TSE belgeleri ile Gimdes Helal Gıda sertifikasına da sahiptir. 1300 üretici ailesiyle anlaşmalı çalışmaktadır. 70 firigofirik araç, 108 canlı hayvan taşıma ve 40 yem nakliye aracından oluşan filoya sahiptir. 1900 kişiden oluşan genç ve nitelikli çalışan kadrosuyla Türkiye'ye sosyal ve ekonomik değer katmaktadır.

Avrupa standartlarındaki üretim yapısıyla kalite ve lezzeti bir arada sunmaktadır. Türkiye'nin piliç eti üretiminin %15'ini sağlayan üretim kapasitesi ile Erpiliç, en büyük 500 sanayi kuruluşundan biridir.Yem Üretimi
Yem fabrikasına, bir sözleşme çerçevesinde bağlantıları yapılarak gelen hammaddeler, sözleşme şartlarına göre, kimyasal ve mikrobiyoloji laboratuarlarında kontrol edilir. Standartlara uygun olanların kabul edilmesi sağlanır. Standart dışı olanlar reddedilir. Kabul gören hammaddeler önceden belirlenmiş depolarda istif edilir. Eğer stoklama uzun sürecek ise küf ve toksine karşı koruyucu tedbirler alınır.

İlk önce üretim için gerekli olan hammaddeler dozaj silolarına alınır. Üretimi yapılacak yemin hayvan türüne ve verim durumuna göre rasyonu hazırlanır. Bilgisayar ile tam otomatik sistemle üretim gerçekleşir. Üretimin her aşamasında numuneler alınarak NIR denilen cihazla 2 dakika içinde yem analizleri yapılarak üretimin her aşaması kontrol altına alınır. Kümeslere sevk olan bütün yemler üretimde olduğu gibi sevkiyat esnasında da NIR cihazlarında kısa sürede analizleri yapılarak laboratuardan uygunluk raporu aldıktan sonra sahaya sevk olur.


Hazır Gıda Üretimi
Parçalama bölümünde üretilen ürünlerin bir kısmı ileri işleme ve şarküteri bölümlerine gönderilerek üretim süreci devam eder. İleri işleme ön hazırlama bölümünde hammadde, ürün formülasyonlarına bağlı kalarak karışım haline getirilmektedir. Bu karışım o ürüne ait kalıplarla otomatik makinelerde şekillendirip sıvı ve kuru kaplama sonrası hat üzerinde pişirme bölümüne devam eder.

Pişirme aşaması kızartma ve buharlı pişirme olmak üzere bilgisayar kontrolünde yapılır. Tam pişmiş ürünler ortam sıcaklığı -40 C olan katlı soğutucuya alınarak ürün iç sıcaklığı -18 C 'ye getirilir. Sonra ambalajlanarak sevk edilinceye kadar donmuş muhafaza deposuna alınır.

Şarküteri üretimi ön hazırlama, pişirme ve ambalajlama safhalarından oluşmaktadır. Ön hazırlama bölümünde ürün formülasyonlarına bağlı kalarak karışım haline getirilen hamur, dolum makinesinde otomatik olarak dolumu yapılıp pişirme arabalarına alınarak pişirme fırınında bilgisayar kontrolünde pişirilir.Damızlık Yumurta Üretimi
BİO güvenlik önlemleri ve hijyenik şartlar altında elde edilen kuluçkalık yumurtalarının sağlık kontrollerinde her aşama, sorumlu veteriner hekimler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.Civciv Üretimi
Civcivlerin 45 gün kalacağı yetiştirme kümeslerinde, AB standartlarına uygun olarak, civcivlerin gelişmeleri ve sağlığı veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri tarafından periyodik olarak kontrol altında tutuluyor.


Kalite Kontrol
Laboratuarda hem hammaddeler, hem de yemler mikrobiyolojik ve kimyasal (besinsel) yönden teste tabi tutulurlar. Mikrobiyolojik testlerde, hammaddelerin ve yemlerin toksin, küf, salmonella, E.coli, toplam coliform, entorobakter durumları kontrol ediliyor.

Kimyasal testlerde, hammaddelerin ve yemlerin nem, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül, nişasta, şeker, metabolik enerji, asitlik, peroksit değeri ve solüsyonlar infrared sistemleri ile kontrol edilir.

Mekanik testlerde yemlerin pelet dayanıklılık testleri (PDI), yemlerin crumble partikül büyüklükleri, toz yemlerin mixer elek partikül büyüklük testleri kontrolü yapılır. Hammaddelerde yabancı madde ve kırık dane oranları testleri yapılır.

Spekrometre ve Titrasyon cihazları ile yemlerde, hammaddelerde ve yem katkılarında mineral madde analizleri yapılır.